- nyelvtanulás , idegen nyelv, idegen nyelvoktatás , nyelvvizsga felkészítés, angol , német , olasz, nagykanizsa, kanizsa , oktatás , tanulás , nyelvtudás
 
vissza a főmenübe I I I hírlevél küldése I kapcsolat

érdekességek
a garantált siker
előnyök
vizsga garanciák
nyelvtanulás külföldön
sikeres tanulók
a módszer
gyakori kérdések
nyitva tartás
árak
tanfolyamkezdés
csak klubtagoknak
szintfelmérő
 

Hagyományos oktatással felhagyott nyelvtanár leleplezi a titkokat.

Töltsd le az ingyenes anyagot, ismerd meg a titkokat!  - nyelvtanulás , idegen nyelv, idegen nyelvoktatás , nyelvvizsga felkészítés, angol , német , olasz, nagykanizsa, kanizsa , oktatás , tanulás , nyelvtudás
Untitled Document
Érdekességek, Jobbnál jobb ötletek nyelvtanulóknak

Idegen szavakkal dobálózva

A magyar anyanyelvu emberek számos idegen szót használnak, még baráti beszélgetések során is. Ezeket az idegen szavakat vagy értjük, vagy nem. Vannak, akik csak úgy ráérzésre próbálják kitalálni, mit is jelentenek ezek a szavak, meghallják valakitol, és már ok is használják. Vannak persze olyanok is, akik utánanéznek egy idegen szavak szótárában. De bevallom Nektek, hogy számomra mindig az e legnagyobb élmény, amikor megismerem azt az angol szót, megismerem annak jelentését, amibol származik a magyar idegen szó. Ennek két haszna is van. Amikor az angol szót tanulod, könnyen meg tudod jegyezni, hiszen a magyar megfelelojét már hallottad vagy olvastad magyar szövegkörnyezetben, így nem teljesen idegen. A másik haszna pedig az, hogy sokkal magabiztosabban nézhetsz szembe a magyar nyelvben használt idegen szavakkal, ha ismered a szavak eredetét.
Példaként álljon itt néhány olyan idegen szó, ami a magyar nyelvben gyakran
használt mellette az eredeti angol szó és annak jelentése olvasható.

 
Ha van kedved, küldj még nekünk ilyen szavakat! Szívesen bovítjük kis szószedetünket.
 Rezignált lemondó, belenyugvó resign lemond (pl posztjáról)
 Invesztál befektet  invest  befektet
 Inspirál ösztönöz, késztet inspire ösztönöz, késztet, ihlet
 Adekvát egyenértéku, a lényeget adequate megfelelo, kielégíto pontosan tükrözo
 Infantilis gyerekes, gyermeteg infant csecsemo
 Aktuális idoszeru, esedékes actual  valóságos, tényleges, valódi
 Szimpatikus rokonszenves sympathetic együttérzo, megérto, rokonszenvezo
 Joviális jókedéju, vidám jovial jókedéju, vidám
 Hedonista az érzéki örömök, gyönyörök hedonism az élet mértéktelen élvezete hajszolója
 Flört könnyed udvarlás, kacérkodás flirt kacérkodik, flörtöl
 Löncs ebéd luch ebéd
 Mobilitás mozdíthatóság mobile mozgatható
 Perceptív észlelo, felfogó  percept  észlelt, érzékelt dolog
 Sensor érzékelo  sense érzékelni
 Lojálishuséges, becsületes, egyenes loyal huséges, kitartó
 Lízing tartós bérlet  leasing tartós bérlet, haszonbérlet
 Informál tájékoztat, értesít inform közöl, értesít, tájékoztat, tudósít
 Imázs cégrol, személyrol kialakított kép image kép, képmás
 Reputáció hírnév, tekintély reputation hírnév
 Tréning gyakorlati képzés, edzés train edzeni, képezni
 Szituáció helyzet  situation helyzet
 Stabil szilárd, állandó helyhez kötött  stable stabil
 Flexibilis rugalmas, hajlékony flexible rugalmas, hajlékony
 Exklúzív elokelo, elegáns, választékos exclusive elokelo, kizárólagos, zártköru
 Egzotikus távoli, ritka, szokatlan exotic különleges, más hangulatot sugárzó
 Kollektív közös, együttes, átfogó, gyujto  collective együttes, közös collect gyujteni
 Stressz erofeszítés, nyomás stress nyomás, feszültség, megpróbáltatás
 Koncepció elgondolás, terv, ötlet, nézopont  concept koncepció, elképzelés
 Kooperáció együttmuködés  cooperation együttmuködés
 Triviális közönséges, otromba, elcsépelt trivial elcsépelt, hétköznapias
 Ordenáré nagyon közönséges  ordinary  hétköznapi, átlagos
 Szimbiózis szervezetek kölcsönösen hasznos symbiosis együttélés, életközösség együttélése
 racionális ésszeru, értelmes, célszeru  rational ésszeru, értelmes, józan
 interpretál értelmez, magyaráz, eload  interprete eload, fordít, tolmácsol
 zsurnalisztaújságíró journalist újságíró
 médium az, aki a túlvilági szellemekkel képes medium közeg, közvetíto eszköz beszélni
 duplikál pontosan azt érti, amit hall   duplicate másolat
 kópia másolat  copy másolni, másolat
 konzervatív maradi, régimódi conservative régimódi, maradi, óvatos
 materiális anyagi, az anyagra utaló, valóságos material  anyagi, dologi, fizikai
 kompromisszum engedményekkel járó megegyezés compromise engedménnyel megegyezik
 konjunktúra valamely dolgok találkozása,  conjunctive  összeköto összekapcsolódása
 struktúra felépítés, szerkezet  structure alak, szerkezet
 funkció muködés, rendeltetés  function muködés, muködik
 kompromittál rossz hírbe hoz, lejárat  compromise lejárat, veszélyeztet
 fanatikus rajongó, féktelen, türelmetlen fan-
valakiért  rajongó ember
 fanatic  rajongó, fanatikus
 fatális végzetes, elkerülhetetlen fatal  halált okozó, elkerülhetetlen
 organizál szervez, rendez organise szervez, rendez
 kapitulál megadja magát  capitulate kapitulál, megadja magát
 misszió megbízatás, küldetés mission küldetés
 vízió látomás  vision elorelátás, látomás, látvány
 optimista-bizakodó, pozitív világképpel élo optimistic derulátó, optimista
 pesszimista negatív világképpel élo, borúlátó  pessimistic borúltó, pesszimista
 landol földet ér land föld, földet ér
 depresszió levert lelkiállapot depression lehangoltság, levertség
 impresszió benyomás, hatás  impression  benyomás, hatás
 impulzív ösztönzo ereju  impulsive  ösztönzo, lobbanékony
 morális erkölcsi  moral  erkölcsös, csapatszellem
 spirituális egyházi, lelki, szellemi spiritual  lelki, szellemi, egyházi
 vizuális látással kapcsolatos  visual  látással kapcsolatos, látási
 invitálni meghívni  invite-  meghívni
 vizit orvosi meglátogatja a betegeit a kórházban visit  meglátogatni
 kolléga munkatárs colleague kolléga, munkatárs
 família család  family család
 pop (zene irányzat)  pop popular népszeru
 rock and roll (mufaj) rock ráz roll  pörög
 klasszikus zene komolyzene  classical music komolyzene
 ambiciózus buzgó, törekvo, lelkes ambitious buzgó, nagyra töro, becsvágyó
 instrumentális hangszeres instrument hangszer
 doktor orvos doctor orvos
 lift emeltre felszállító elektromos szerkezet lift  emelni
 releváns a tárgyhoz tartozó relevant  a tárgyhoz tartozó
 potenciális lehetséges potential  rejtett, lappangó, lehetséges
 artisztikus muvészi  art muvészet
 porció adag portion adag
 repeta ráadás, még egyszer szed az ételbol  repeat  ismételni
 konstruktív építo, haladást szolgáló construct építeni,  constructive  építo
 destruktív romboló, pusztító  destructive pusztító, romboló, ártalmas
 dekadens bomló, hanyatló, széteso  decadebt  hanyatló, széteso, dekadens
 konszolidált rendezett, szilárd, tartós  consolidate  egyesít, megerosít, megszilárdít
 termál (víz) meleg víz  thermo ho
 terminológia egy szakma sajátos szóhasználata  terminology  szaknyelv
 notesz jegyzetfüzet  notes  bejegyzések, feljegyzések
   
   
     

 
Vélemények rólunk

"... Persze, hogy szeretek hozzátok járni, mert kötetlen, családias a légkör, nagyon kedvesek és képzettek a tanárok. Nagyszerű a sulitok, mindenki elégedett Nálatok, és igyekeztek a diákok kedvében járni. Szóval mindenkinek érdemes benéznie, aki nyelvet akar tanulni, mert ez az iskola jobb, mint ..."
K. G. tanuló

"Ismerve magamat, tudom, egy csoporton belül elvesznék. Ha csak egy másik tanuló is van, aki válaszolhat helyettem, én már nem gondolkodom. Itt "rákényszerítenek" az önálló gondolkodásra, nem hagyják felületessé válni a tudást. A sok ellenőrző teszt, írásban és szóban, magabiztos tudást ad.
Na és a barátságos, családias légkör sem utolsó..."

F. M. tanuló
Nem jó ez a nyelviskola, mert már három hónap tanulás után azon töröm a fejem, hogy ha elérem az angollal a célomat, akkor rendbeteszem a német nyelv(nem)tudásomat. Azt hiszem, túlságosan kötődöm a nyelviskola munkatársaihoz. Jó ez???
(P.V. tanuló)

Mindenkinek megéri egyszer kipróbálni, aztán lehet, rákaptok, mint a cukorra. Nagyon sokszor, sőt szinte mindig nevetünk az órákon. Az ünnepi órák pedig különlegesek. Alkalomhoz illoen van minden. Filmeket nézünk és zenét hallgatunk, abból tanuljuk a szavakat és a mondatokat. A közösség nagyon jó, szerintem megéri.
(H.D. tanuló)

Jó lenne, ha megismernénk egymást egy vidám partiórán. Mi jól érezzük magunkat, garantáljuk, hogy Te is vidáman mész haza.
(G.I. tanuló)

Jól érzem itt magam, mert oldottan, játékosan tanulhatok itt nyelvet. Az különösen tetszik, hogy különböző korú és foglalkozású társakkal alkotunk egy közösséget.
(U.É. tanuló)

Új szavakat, dalokat tanulunk, amit az órákon esetleg nem, ezeknek hasznát vehetjük még a nyelvvizsgán is. Plusz órákon gyakorolhatjuk a nyelvet. Ami a legfontosabb, nagyon jó a hangulat.
(M.P. tanuló)

Fontos, hogy feloldjuk azt a gátlást, amit a társalgás elkezdése okoz. Játékos feladatok során egyszerű kifejezésektől a ritka szófordulatokig minden előfordul. AZ első mondat kimondása a legfontosabb és legnehezebb. Köszönöm, hogy itt lehettem.
(S.A. tanuló)